• En introduktion till dataskyddsförordningen

  Här får du en kort introduktion till dataskyddsförordningen (GDPR) och vad som menas med integritet.

  Hela ditt liv registreras uppgifter om dig. I skolan, på banken, på jobbet, när du handlar, när du reser, när du går till doktorn, när du tar en försäkring eller lånar böcker på biblioteket. Och många forskare vill sammanställa data om dig. Ditt privata område kan också beröras när uppgifter om dig publiceras på internet.

  Registrering och behandling av personuppgifter är på många områden nödvändig för en fungerande verksamhet, men du har rätt till en fredad zon. Det står till och med inskrivet i grundlagen att du ska skyddas mot att din personliga integritet kränks genom att uppgifter om dig databehandlas. Hur det skyddet ska se ut beskrivs mer i detalj i andra lagar och det är vi på Datainspektionen som har fått uppgiften att verka för att skyddet fungerar. 

  Läs mer om GDPR på Datainspektionens hemsida.

  Genom denna bilaga får du information om hur vi använder dina personuppgifter.

  Hos oss strävar vi efter att hålla din information trygg och säker. Läs följande meddelande noggrant så att du förstår dina rättigheter och hur din information samlas in och bearbetas.

  Du har godkänt att vi hanterar personuppgifter om dig vid ingående av avtal eller offert, eller annan kontakt med oss.

  Vi kan komma att använda personuppgifter för administration, kundservice, leverans av beställda varor, lagringsperiod samt fullgörande av skyldigheter enligt lag och myndighetsbeslut. Vad som gäller i ditt fall regleras genom det avtal som du ingått med oss.

  Personuppgifter kan även komma att utlämnas till närstående bolag, samarbetspartners och myndigheter för de ändamål som anges ovan.

  Du åtar dig att informera övriga kontaktpersoner som du lämnat uppgifter om att dessa kan komma att användas av oss för de ändamål som anges ovan.

  Efter ditt godkännande kan din e-post användas för nyhetsbrev. Om du önskar information om, vill ändra dina uppgifter eller har annan fråga avseende dina personuppgifter kan du via vår hemsida hitta våra kontaktuppgifter . Alla nyhetsbrev via e-post innehåller även en länk där du kan anmäla att sådan marknadsföring skall upphöra.

  Enligt GDPR har du rätt att kostnadsfritt begära information om de uppgifter vi har registrerade. Du har rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter.