• Stäng

  Rätt utbildning minskar risken för olyckor - alltid säkert

  De flesta byggprojekt medför någon typ av risk och därför är det viktigt att alltid vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder. Tillsammans med kvalificerade utbildare och utbildningsföretag har vi tagit fram flera kurser som hjälper dig att skapa en säker arbetsmiljö för alla som vistas på byggarbetsplatsen. I vårt kursutbud hittar du allt från fallskydd, brandfarliga arbeten till HLR och första hjälpen. Du kan själv välja om du vill gå kursen online eller som en fysisk kurs med klassrumsundervisning. Efter avslutade studier får du alltid ett intyg.

  UPPDATERA CERTIFIKATEN SOM KRÄVS FÖR BYGGARBETET

  Föreställ dig att du anländer till en byggarbetsplats och är redo att köra igång. Men så visar det sig att ditt certifikat har gått ut och att du därmed inte är behörig att utföra arbetet. Då gäller det att snabbt hitta en utbildning som förnyar ditt tillstånd. Med våra digitala utbildningar inom bland annat ställningsbygge, lift och fallskydd kan du genomföra hela eller stora delar av utbildningen redan samma dag. I de fall kursen kräver praktiska moment hjälper vi dig att hitta en tid nära dig så snart som möjligt!

  POPULÄRA BYGGKURSER - online

  Nedan kan du anmäla dig direkt till våra populära byggkurser online, föredrar du kursen som fysisk lärarledd utbildning kontakta Charlotta Fredenberg (charlotta.fredenberg@woody.se).

  BAS P/U: Arbetar du med arbetsmiljöfrågor vid planering?
  INFORMATION & ANMÄLAN

  Säkra lyft: För att få använda lyftanordningar och lyftredskap.
  INFORMATION & ANMÄLAN

  Ställningsutbildning 2-9m: Vid arbete med byggnadsställning ställs krav på hög säkerhetsnivå.
  INFORMATION & ANMÄLAN

  Liftutbildning Grund: För att få använda lift i arbetet behöver du ha ett certifikat som visar att du har kunskap om rådande arbetsmiljölagar. Denna utbildning har en praktisk del.
  INFORMATION & ANMÄLAN

  Liftutbildning Repetition: För dig som ska arbeta med saxliftar, skyliftar och mobila arbetsplattformar och ska förnya ditt certifikat. 
  INFORMATION & ANMÄLAN

  Fallskydd Grund: Arbetar du på höjd? Allt arbete som innebär risk för fall ska fallskyddas.
  INFORMATION & ANMÄLAN

  Arbete på väg 1.1: Behöver du veta vilka skydds- och säkerhetsföreskrifter som gäller på arbetsplatsen och vilka krav Trafikverket har?
  INFORMATION & ANMÄLAN

  Arbete på väg 1.1-1.3: För att du ska få arbeta vid vägarbeten på Trafikverkets vägar krävs det att du har allmän grundkompetens.
  INFORMATION & ANMÄLAN

  Entreprenadjuridik AB 04 + ABT 06: Utbildningen ger dig kunskap kring hur utförande- och totalentreprenader fungerar.
  INFORMATION & ANMÄLAN

  Elsäkerhet vid arbete: För dig som arbetar där det finns elektrisk fara ska man ha utbildning i lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda sig från elolycka.
  INFORMATION & ANMÄLAN

  Grundläggande brandskydd: Lär dig mer om brandrisker, förebyggande arbete och utrymningssäkerhet.
  INFORMATION & ANMÄLAN

  Kvartsdamm: Utbildningen ger dig teoretiska grundkunskaper i kvartsdamm, dess hälsoeffekter och vad som krävs för att kunna arbeta säkert.
  INFORMATION & ANMÄLAN

  Välj utbildning och sätt igång! SUPERENKELT och ALLTID SÄKERT!

  I samarbete med: